Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

107-2021 108-2021 113-2021 114-2021 115-2021

Προηγούμενη ανάρτηση Διακήρυξη Δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact