Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

195-2021 216-2021 217-2021 218-2021 223-2021 224-2021 235-2021 237-2021

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία