Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 293 -297/2020

293-2020

294-2020

295-2020

296-2020

297-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση 292/2020 Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact