Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 343,344,346 & 352/2020

343-2020 344-2020 346-2020 352-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 345/2020

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact