Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

287-2021 298-2021 300-2021 304-2021

Προηγούμενη ανάρτηση Έκτακτη συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact