Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

158-2020 176-2020 177-2020 180-2020 181-2020 184-2020 185-2020 186-2020 178-2020 179-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Aποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 75&86/2020

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact