Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 66,67 & 70/2020

66-2020 67-2020 70-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 4/2020

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact