Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

286-2022 288-2022 289-2022 290-2022

Προηγούμενη ανάρτηση Μαθαίνω για τον σεισμό!! Προσέχω, οργανώνομαι, προετοιμάζομαι, δεν φοβάμαι!!

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact