Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής & Διακήρυξη Δημοπρασίας

49-2020

53-2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ   για την μίσθωση ακινήτου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων-εκδηλώσεων του Δήμου στην Κοινότητα Ζευγολατιού

Προηγούμενη ανάρτηση ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact