Αποφάσεις Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00070 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00073 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00076 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00079 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00082

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact