Αποφάσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

39-2021 A.Δ.Σ 45-2021 A.Δ.Σ

Προηγούμενη ανάρτηση Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του ΚΕΠ στο Ζευγολατιό

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact