Αποφάσεις Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

169-2021 170-2021 171-2021 173-2021 177-2021 178-2021

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact