Αποφάσεις Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

184-2021 185-2021

Προηγούμενη ανάρτηση Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία