Αποφάσεις Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

110-2021 111-2021

Προηγούμενη ανάρτηση Αίτηση και Δικαιολογητικά εγγραφών νηπίων & βρεφών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βέλου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact