Απόφαση 10/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί ΄΄Γνωμοδότησης περί έγκρισης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Βραχατίου΄΄

10-2019

Προηγούμενη ανάρτηση Ορθή Επανάληψης της 159/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact