Απόφαση 106/2021 Οικονομικής Επιτροπής

106-2021 ΑΟΕ

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση 38/2021 Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία