Απόφαση 112/2020 Δημοτικού Συμβουλίου

112-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 319&320/2020

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact