Απόφαση 122/2020 Οικονομικής Επιτροπής

122-2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 68&69/2020

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία