16-2020     16/2020 Απ.Ο.Ε.  : Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του αρχείου του Δήμο στο Ζευγολατιό

18-2020    18/2020  ΑΔΣ : Σύμβαση Συνεργασίας του Δήμου με το εγκεκριμένο εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο