Απόφαση 17/2020 Οικονομικής Επιτροπής

Απ. Οικ. Επιτροπής  :Περί έγκρισης του υπ’αριθ. 4/2020 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας

διαγωνισμού για την εκτέλεση της  σύμβασης : «Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου  Βέλου- Βόχας, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση του κόστους Λειτουργίας»             (α/α συστήματος 72156) και κατακύρωση του διαγωνισμού

17-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Η έρχεται στο Βραχάτι για το 7ο Καρναβάλι του Δήμου Βέλου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact