Απόφαση 3/2020 Δημοτικού Συμβουλίου

3-2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της αρίθμ.121/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση 2/2020 Δημοτικού Συμβουλίου (ΟΡΘ.ΕΠΑΝ) περί τροποποίησης της αρίθμ.120/2019

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact