Απόφαση 44/2020 Οικονομικής Επιτροπής

44-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεχίζονται οι απολυμάνσεις στο Δήμο Βέλου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία