Απόφαση 50/2020 Οικονομικής Επιτροπής – Διακήρυξη Μίσθωσης Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης Τμήματος Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων Δήμου

50-2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση 56/2020 Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact