Απόφαση 60/2020 Οικονομικής Επιτροπής

60-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεχίζεται η έγκριση των μελετών με τίτλο ΄΄ Κύρωση κοινοχρήστων χώρων σε δρόμους που έχουν παραχωρηθεί με συμβολαιογραφική πράξη μετά το 1985΄΄ με τις κοινότητες Μπολατίου και Ευαγγελίστριας.

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact