Απόφαση 76/2021 Δημοτικού Συμβουλίου

76-2021

Προηγούμενη ανάρτηση Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact