Απόφαση 85/2022 περί ανάκλησης προκήρυξης για την πλήρωση μίας θέσης δικηγόρου στον Δήμο Βέλου Βόχας

ΑΝΑΚΛΗΣΗ (ΨΕΗ1Ω9Π-ΦΡΩ)

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact