Απόφαση Δ.Σ 21/2020 περί συγκρότησης επιτροπών προμηθειών-εργασιών του Δήμου

21-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Οδηγίες προστασίας από αναπνευστική λοίμωξη από το νέο κοροναϊό από το Υπουργείο Υγείας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact