Απόφαση Δημάρχου 148/2021 περί χορήγησης άδειας άρδευσης για την αρδευτική περίοδο έτους 2021

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00051

Προηγούμενη ανάρτηση Ξεκινά η αντιπυρική περίοδος την 15η Απριλίου 2021 έως και 31-10-2021

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact