Απόφαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας 42/2019 περί τροποποίησης του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας-διοίκησης και διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

42-2019

Προηγούμενη ανάρτηση Aπόφαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας 41/2019 περί καθορισμού ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών ανεμοφρακτών-διαχωριστικών εξωτερικού χώρου καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact