ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 195/2019 ΄΄ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΄΄

195-2019

Προηγούμενη ανάρτηση Aπόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 181/2019 ΄΄ Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Βέλου Βόχας έτους 2017΄΄

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact