Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

95-2021

Προηγούμενη ανάρτηση Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του ΚΕΠ στο Ζευγολατιό

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact