ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 61/2021 Ορθη Επαναληψη

61-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ 5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΨΨΝ0Ω9Π-6ΤΛ-1-1

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 219/2021

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact