Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 7/2021

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00037

Προηγούμενη ανάρτηση Aπόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 6/2021

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact