Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9-2021 Eπιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προηγούμενη ανάρτηση Πασχαλινά δώρα στα παιδιά των παιδικών σταθμών του Δήμου Βέλου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact