Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

15-2021

Προηγούμενη ανάρτηση Aποφάσεις συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία