ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ 15/2020

15-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ -ΨΣ9ΛΩ9Π-ΤΟΩ

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact