Απόφαση Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Aπόφαση Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Προηγούμενη ανάρτηση Τροποποίηση Απόφασης-Λιμενική Αρχή Κορίνθου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία