Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 358/2020

358-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Aποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 357,362 & 366/2020

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία