Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής -Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

5-2022 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00075

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Δημάρχου περί κλεισίματος σχολείων λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact