Απόφαση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

65-2022 ΑΔΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία