Απόφαση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

147-2021

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία