Απόφαση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

152-2021

Προηγούμενη ανάρτηση Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία