Απόφαση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

238-2021

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (έκτακτη)

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία