Απόφαση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Βραχατίου

20-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Aποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 282,283,284,285,286,291

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact