ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 10-2021

10-2021

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9-2021

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία