Δια ζώσης συνεδρίαση για τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης 7 Δεκεμβρίου

Καλείστε ως μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης  σε δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα ΚΑΠΗ Ζευγολατιού, την  7 η  του μήνα  Δεκεμβρίου   ημέρα  Πέμπτη   και   ώρα 13.00 μ.μ βάσει του άρθρου 76 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαθίσταται με το  άρθρο 78 του  Ν. 4555/18, και το άρθρο 78 του Ν. 4954/22  , για την γνωμοδότηση σας για το θέμα της  ημερήσιας  διάταξης :

Θ Ε Μ Α Τ Α   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ
1   Γνωμοδότηση προς  το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με   τα προγράμματα δράσης του δήμου,  και  το τεχνικό πρόγραμμα 2024 .
Οι εισηγήσεις σας αποστέλονται  με το email  αποστολής της παρούσας .

Σε περίπτωση μη απαρτίας  η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα ήτοι Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023  ώρα 13,00, στον ίδιο χώρο, και θεωρείται  ότι σε  αυτήν την συνεδρίαση   σε κάθε περίπτωση   υφίσταται απαρτία  σύμφωνα με το άρθρο78 παρ 3.

Ζευγολατιό   27-11-2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 1 Δεκεμβρίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact