ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ

Διαβάστε το συνειμένο αρχείο για πληροφορίες.

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact