ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ– ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία