Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση αρχείου του Δήμου στην κοινότητα Ζευγολατιού

Διακήρυξη Μίσθωσης Ακινήτου

Προηγούμενη ανάρτηση Aπόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση αρχείου του Δήμου στο Ζευγολατιό

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact