Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου στέγασης γραφείου Κοινότητας Κοκκωνίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία